Ďakujeme 2. June 18 2018, 0 Komentáte

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie "Ponio pre nich 2.". Napriek tomu že bol už uvoľnený piatok, sa vám/nám podarilo pre OZ Mačky Zvolen poslať krásnych 571.21€, ktoré sa využijú na úhradu veterinárneho ošetrenia a starostlivosti chlpáčov v núdzi.
Ešte raz vďaka,

Ponio tím