Ďakujeme April 12 2017, 0 Komentáte

Ďakujeme všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo zapojili do našej akcie "Ponio pre NICH 1."
Spoločne sa nám takto podarilo venovať OZ Mačky Zvolen krásnych 803.50€, čo veľmi milo prekvapilo a potešilo. (detailný zoznam prijatých platieb na ich transparentnom účte).


Suma bude využitá na pomoc mačkám v núdzi, v tomto jarnom období najmä na sterilizáciu pouličných mačiek, ich odparazitovanie, očkovanie, či pomoc už narodeným mačiatkam. Pokiaľ máte chuť pri týchto aktivitách osobne pomôcť, ste v tomto OZ (alebo akomkoľvek inom vo vašom okolí) vítaní.