Plasty ako EKO výplň balíkov? JEDNOZNAČNE ! January 24 2019, 0 Komentáte

Veľa z vás sa pozastavuje nad tým, prečo posielame niektoré balíčky naplnené aj rôznou výplňou z plastu, keď sa snažíme byť "zero waste".


Vedzte, že nenakupujeme ani gram z plastových výplní - všetko sú to materiály, ktoré nám buď prídu s kupovaným materiálom, alebo nám ich odkladajú kolegovia zo susednej firmy. Tieto výplne by inak boli vyhodené či už do komunálneho, alebo recyklovaného odpadu.
Sme toho názoru, že použiť takéto materiály pred recykláciou čo najviackrát ako to ide, je aktuálne ten najekologickejší spôsob. Takže balíčky od nás možno občas prídu v škaredej krabici s podivnou výplňou - proste nie sú feši profi exclusive, ale to preto, že sa snažíme využiť už použité