Ponio v časopise ŠARM April 02 2015, 2 Komentáte

Naša maličkosť sa objavila v časopise ŠARM, číslo 14, 30.3.2015, na strane 26. Ďakujem pánovi Dzúrovi za príjemnú návštevu a rozhovor.